สวัสดีปีใหม่ 2563

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2020 นี้ บริษัทไอดีเอ็นเอเทรดดิ้งจำกัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ประสพแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลทั้งโภคทรัพย์และพลานามัย สมปรารถนาดังที่หวังทุกประการเทอญ