ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช

ขอถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์จะทรงอยู่ในใจของชาวไทยตลอดไป ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานทำความดีถวาย เพื่อเป็นการรำลึกแด่พระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพพระพุทธเจ้า บริษัทไอดีเอ็นเอเทรดดิ้งจำกัด