ปรับปรุงคุณภาพสื่อมอนเตสซอรี่กันยายน 2556

บริษัท ฯ ได้มีการปรับปปรุงคุณภาพสื่อมอนเตสซอรี่ 2 รายการดังนี้

SE022 – กล่องสำรวจกลิ่น – Smelling Bottles

มีการปรับปรุงจากเดิมที่เป็นกลักไม้ เปลี่ยนเป็นขวดพลาสติก เก็บกลิ่นได้ประมาณ 10 ซีซี ฝาขวดเป็นตัวแปรควขคุมมี 2 สี ขาว 6 ขวดและ ดำ 6 ขวด

SE022-1

SE043 – กล่องสำรวจรส – Tasting Exercise

ปรับปรุงจุกยาง Dropper ให้มีคุณภาพดีขึ้น ตัวจุกยางใหม่จะมี 2 สี คือขาวและดำ ใช้เป็นตัวแปรควบคุมในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังปรับปรุงแพคเกจสินค้าให้ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น

SE043-2
SE043-1

สื่อที่ปรับปรุง 2 รายการนี้จะมีจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นไป (รวมถึงลูกค้าที่สั่งในเดือนสิงหาคมบางท่านก็จะได้รับสินค้าล๊อตใหม่นี้ด้วย)

สำหรับราคาจำหน่ายยังคงเป็นราคาเดิม สามารถตรวจสอบราคาได้จากแคตาล๊อก 2013