การขอรับใบเสร็จรับเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เรียนท่านลูกค้าทุกท่าน

หลังจากได้ทำการชำระเงินแล้ว ขอให้ลูกค้าทำการแฟกซ์สลิป มาที่ 028024664 (อัตโนมัติ) หรือทำการโทรแจ้งที่หมายเลข 0891704664

ปัจจุบันทางบริษัทมีรายการโอนเงินเข้าที่ไม่ทราบว่าเป็นของลูกค้าท่านใดหลายรายการ ทำให้การออกใบเสร็จรับเงินตกค้าง ดังนั้นหากต้องการได้รับใบเสร็จรับเงินรวดเร็ว ต้องแจ้งทุกครั้งหลังจากชำระเงินนะครับ

และสำหรับลูกค้าที่ ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนชำระเงิน ท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างทุกครั้งเช่นเดียวกันครับ

บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จำกัด

39/2 ซ.ยิ้มประยูร 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ขอบคุณครับ

จิรเมธ