ตารางเปรียบเทียบรายการสื่อของ สพฐ กับทอยส์เมาท์เทน

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรายการสื่อมอนเตสซอรี่ ตามหัวข้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับอนุบาลขึ้น

เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบรายการสื่อ ทางษริษัทไอดีเอ็นเอเทรดดิ้งของเรา ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสื่อมอนเตสซอรี่ภายใต้ชื่อทอยส์เมาท์เทน จึงได้จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการสื่อเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อผู้ที่สนใจจะสามารถนำไปตัดสินใจในการสั่งซื้อต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบได้ที่นี่

สพฐ-ทอยส์เมาท์เทน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการสื่อของ สพฐ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบสินค้ากันได้ครบทุกรายการ ตารางเปรียบเทียบนี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ และช่วยให้กระบวนการจัดซื้อสื่อมอนเตสซอรี่มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้นเท่านั้น

รายละเอียดการติดต่อสั่งซื้อ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแคตาล๊อกฉบับล่าสุด