ราคาสื่อมอนเตสซอรี่ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2013

เป็นระยะเวลาเกือบสองปีแล้วที่เราไม่ได้ทำการปรับราคาสินค้า เนื่องจากสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาสินค้าใหม่

และเพื่อคงความคุ้มค่าให้กับลูกค้า เราได้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าหลายรายการควบคู่ไปด้วย เช่น

  • ลูกโลกทรายและลูกโลกสี มีการปรับปรุงให้ทรายติดทนนาน และแกนลูกโลกยาวขึ้นไม่หลุดง่ายขณะหมุน
  • แท่งไม้แดง (พลองแดง) และแท่งไม้จำนวน มีการปรับปรุงคุณภาพสีเคลือบให้ไม่มีการลอกล่อน
  • หอชมพูและะบันไดน้ำตาล มีการปรับคุณภาพสีโพลียูรีเทนสูตรใหม่ซึ่งมีความทนทานสูงขึ้นมากเช่นกัน
  • กรอบเรขา (แผ่นโลหะลีลามือ) มีการปรับปรุงคุณภาพสี และแกนจับใหม่
  • และรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการล่าสุดได้ตามไฟล์แคตาล๊อกนี้

Montessori Catalog 2013 (กรุณาติดตามราคาฉบับล่าสุดจากเมนูรายการสินค้าด้านบน)

สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

  • ราคาสินค้าปรับขึ้นโดยเฉลี่ย 10%
  • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าบางรายการให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • เพิ่มรายการสินค้าใหม่ และตัดรายการที่ยกเลิกจำหน่ายออก