เตรียมพบกับแคตาล๊อก 2013 เร็วๆ นี้

มีอะไรใหม่ในแคตาล๊อก 2013

  • รายการสินค้าใหม่ๆ
  • สินค้าเดิมปรับปรุงแม่พิมพ์ ให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้น
  • แก้ไขราคาสินค้าบางรายการที่ผิดพลาด
คาดว่าจะเริ่มใช้แคตาล๊อกใหม่ พย. 2012 นี้