อัพเดทแคตาล๊อกสินค้ามอนเตสซอรี่

แคตาล๊อกประจำปี 2012

เพื่อแก้ไขความสับสนในตัวรายการสินค้า ทางบริษัทจึงได้จัดทำแคตาล๊อกสื่อมอนเตสซอรี่ใหม่ เพิ่มข้อมูลและคำอธิบาย เพื่อความเข้าใจในการสั่งสินค้ามากยิ่งขึ้น

แคตาล๊อกอธิบายสินค้า: Montessori Catalog 2012 (ฉบับใหม่ออกแล้ว)

พร้อมกันนี้เรายังได้จัดทำแคตาล๊อกราคาฉบับย่อให้ download กันได้อีกด้วย

แคตาล๊อกราคา: Price-Catalog-2012 (ฉบับใหม่ออกแล้ว)

และบริษัทต้องขออภัยในความจำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกแคตาล๊อกออกเป็น 2 เล่ม ลูกค้าอาจเกิดความไม่สะดวกขึ้นบ้าง ทั้งนี้เพราะแคตาล๊อกอธิบายรายการสินค้า มีความยาวถึง 53 หน้า การแยกแคตาล๊อกราคาออกมาต่างหากจึงสะดวกกับการอัพเดทราคาที่เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า