เตรียมพบกับเวปไซต์โฉมใหม่เร็วๆ นี้

เพื่อเป็นการต้อนรับปี 2012 และนำเสนอข้อมูลด้านสื่อมอนเตสซอรี่ให้มากยิ่งขึ้น

ทีมงานกำลังจัดทำเวปไซต์สื่อมอนเตสซอรี่ใหม่ให้สะดวกและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คาดว่าจะแล้วเสร็จปลาย มค. 55 นี้