แจ้งเวปไซต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา บริษัทฯได้ทำการย้ายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถใช้งานเวปไซต์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขณะนี้เวปไซต์ ToysMountain ได้เปิดใช้งานตามปกติแล้ว