ราคาสินค้ามอนเตสซอรี่ ตุลาคม 54

รายการสินค้ามอนเตสซอรี่ปรับปรุงล่าสุด ตุลาคม 54 รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

  • เพิ่มหมวดสื่อสำหรับเด็กอ่อน
  • ตัดรายการสินค้าที่ทำให้สับสน
  • ราคาไม่การเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดได้ที่นี่  Montessoti-Catalog-2011-10 (กรุณาติดตามฉบับล่าสุด)