ปรับปรุงวิธีการสั่งซื้อ ลูกค้ากรุณาส่งอีเมลล์หรือจดหมายเข้ามาด้วย

เนื่องจากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณฯ แต่ละวันจะมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อสื่อมอนเตสซอรี่หลายรายด้วยกัน ทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างมาก เช่น

  • ลูกค้าแจ้งว่าจะสั่งซื้อเพื่อดูราคาเท่านั้น แต่หลังจากนั้นไม่ยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งส่งผกระทบต่อแผนการนำเข้าสินค้า ลูกค้าที่สั่งจริงจึงได้รับสินค้าช้ากว่าที่ควร เพราะถูกกันไว้ให้คนอื่น
  • เจ้าหน้าที่จดชื่อที่อยู่ส่งเอกสารผิดเนื่องจากฟังโทรศัพท์ไม่ชัด ทำให้จัดส่งเอกสารไม่ทันเวลา
  • ลูกค้าบอกรหัสสินค้าผิด และปฏิเสธรับสินค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลายราย เจ้าหน้าที่จอาจจำลูกค้าสลับกันได้

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงขอกำหนดวิธีการสั่งซื้อใหม่เป็น สั่งด้วยลายลักษณ์อักษร (อีเมลล์ หรือ จดหมายก็ได้) พร้อมทั้งโทรศัพท์ตกลงเงื่อนไขและยืนยันการสั่งซื้อเบื้องต้นด้วย

อีเมลล์: sales@toysmountain.com

ที่อยู่: บจก. ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง 39/2 ซ. ยิ้มประยูร 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160