ร่วมแสดงความเห็นในการนำเข้าเดือนกรกฎาคม

เนื่องจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีรายการสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมากทำให้สินค้าขาด จึงจะต้องมีการสั่งซื้อเขามารอบใหม่ โดยบริษัทฯ จะทำการสรุปรายการสินค้าที่จะสั่งเข้ามาสำหรับเดือนกรกฎาคม 54 ภายในวันที่ 11 ที่จะถึงนี้

หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะสั่งสินค้าในช่วงนี้ หรือสำหรับใช้ภาคการศึกษาถัดไป บริษัทฯ ขอความร่วมมือแจ้งรายการเข้ามาก่อนเพื่อเป็นแนวทางการนำเข้า เมื่อถึงเวลาสั่งซื้อจริงจะได้ไม่ต้องรอสินค้านาน

รายการที่แจ้งเข้ามาถือเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ใบสั่งซื้อแต่อย่างใด